Cuma 21. Haziran 2018 (Hamburg)
Sabah 01:47
Gün doğuşu 04:47
Öğle 13:22
İkindi 17:49
Akşam 22:30
Yatsı 23:20
Gece yarısı 23:58
Ana sayfa :: Haberler :: Arşiv :: 07.10.2011 - HAMBURG İSLAM MERKEZİNİN 50. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ MUNASBETİYLE ...
Yorumlar: 0

HAMBURG İSLAM MERKEZİNİN 50. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ MUNASBETİYLE HALKIN KATILIMIYLA DÜZENLENEN KUTLAMA ŞENLİKLERİ.

/media/gross/image/mitteilung/logo-50-jahre-2.jpg

 


Hamburg’un   Alster  gölünün  kenarında  bulunan ve  Almanlar  tarafından  mavi  /media/gross/image/album/album-2012/50-salgarde-masjed/IMG-7654.jpg   cami  olarak  tanımlanan  İmam Ali  Camisi elli  seneden beridir Avrupanın  göbeğinde değerli  bir   cevher  misali tam bir  görkem ve  azamet  ile parlamakta,  İslama ve  müslümanlara  hizmet  etmektedir. Elli  senelik  dini, kültürel ve  toplumsal  faaliyet  gösteren  bu  caminin    ellinci  kuruluş  yıl  dönümü  müslüman ve   gayrı müslim  binlerce  kişinin  katılmasıyla 25 Agustos 2012  tarihinde görkemli ve anlamlı bir şekilde kutlandı.

  Kitle  iletişim araçları ve  televizyon  kanallarının da  geniş  yer  verdiği  bu  kutlama  programlarında İmam  Ali  camisi,  farklı  milletlerden ve  bilhassa  almanlardan dört  binden  fazla   ziyaretçiyi  ağırlamış  oldu. Bu ziyaretler  sırasında  ilgi  duyan  gruplara   hem  cami ve  hem de  İslam dini  hakkında    gerekli  olan  bilgiler  verild,  tanıtım  yapıldı  ve  hediye  olarak  cami  tarafından  yayınlanan  El-Fecr  dergisi ve  çocuklar  için  hazırl/media/gross/image/album/album-2012/50-salgarde-masjed/IMG-7268.jpganan  Selam Kinder ( Çocuklara  Selam)  başta  olmak  üzere  bir  dini  paket  hediye  edildi ve  Alman  ziyaretçilerin  İslam, müslümanlar  ve  cami  hakkındaki  bir  çok  sorusuna  cevap   verilmiş  oldu.

Bu  kutlamalar,   elli  sene  içerisinde  ilk  olarak  höperlor  ile  dışarıya Ezan-ı Muhammedinin  okunmasıyla  zirvesine tırmanmış  oldu ve  bir  çok  Allah ve  İslam aşığı  müslüman  kadın erkek  bu ana  göz  yaşlarıyla   eşlik ettiler. Ezanın  okunmasıyla  barış ve  dostluk  göstergesi  olarak  elli  adet  güvercin  caminin  damından  havaya   uçurulmuş  oldu.

Bu  münasebetle  bir  çok  çeşit  etkinlik  daha  düzenlenmiş  oldu. Bu  cümleden  güzel  hat  sergisi, klassik  şark  müziği ve   halı  dokuma  tezgahı ve  dokuma   şekli  gösterildi ve  bu gün  müslüman  olan  üç  almanın İslama  giriş  merasimi ile iki  İslami  evlilik merasimi de  ziyaretçiler  tarafından  ilgiyle  izlenmiş  oldu.

 

İmam  Ali  Camisinin  ellinci  kuruluş  yıl  dönümü  münasbetiyle, mütefekkirler, dinler ve islami  teşekküllerin  temsilcileri  de  kutlama  mesajları  sundular.

Bu münasebetle  öğleden  sonra da   kalabalık bir  topluluğun ve  farklı  dinlerden ve  /media/gross/image/album/album-2012/50-salgarde-masjed/IMG-7291.jpgİslami  kurum ve  kurluşlardan alimler ve  yetkililerin  katılmasıyla görekmli  bir   sempozyum  düzenlendi.

Bu  sempozyumun  hatipleri  her  biri  konuşmalarında  farklı  açılardan  bu  caminin  tarihçesine, İslami  hizmetlerine,  dinler ve  mezhepler  arası  diyaloga ve   mutedil  bir  İslamın   Almanyaya ve   Avrupaya  takdim edilmesine  sunduğu  katkı  hakkında beyanatlara   bulundular.  Bu  caminin  eski  imamlarından Hüccet-ül  İslam  Ensari    yaptığı  bir  konuşmada   Kur’an ayetlerine  istinaden   takva  üzerine  inşa  edilen  cami  ile    zarar  veren  camilerin  mukayesesini  yaparak,  takva  üzerine  inşa  edilmiş  olan  bu   caminin  bereketi ve  meyveleri ve   sunduğu  hizmetler  hakkkında  detaylıca  bilgi  sundu. Konuşmacılar arasında Kuzey Almanya  protestan  kilisesinin  İslam  ile  diyalogdan   sorumlu  papazı  Dr.  Detlev  Görrig.  Yahudilerin  Temsilcisi  Sami  Yusufof,  İran İslam Cumhuriyeti Almanya  büyük elçisi  Dr. Ali  Rıza  Şeyh  Attar, Almanya  İslam  Koordinasyon  Konseyinin  Dönem  Başkanı  Ali  Kızılkaya, Hamburg İslam Şurası Başkanı  Dr.  Mustafa  Yoldaş,  Avrupa  Türk  Şii  Alimler   Birliği  başkanı  Murteza  Akbulak hoca ile  Berlin Şii  Federasyonu  Başkanı Sabahattın Türk Yılmaz hocada  bulunuyorlardı.

/media/gross/image/album/album-2012/50-salgarde-masjed/1-Mr-Ramazani-Lecture-Panorama.jpg

 

İran Büyük Elçisi  Dr. Şeyh  Attar  yaptığı  konuşmasında,  bu  caminin   toplumun  iki  sınıfı  olan  tüccarlar ve   öğrencilerin  isteği  üzerine  inşa  edildiğine  işaretle,  hem tüccarların  meslekleri  icabı  diyalog  ve  irtibat  ehli  olduğunu ve  hem de  üniversite  öğrencilerinin ilim,  kültür ve  mantık  ehli  olup  delil ve  mantıkla  görüşlerini  muhataplarına  sunmak  istediklerinden  dolayı  diyaloga  ihtiyaç  du/media/gross/image/album/album-2012/50-salgarde-masjed/IMG-7891.jpgydukları  hasebiyle  diyalog  ehli olduklarını  ve  buna   binaen  bu  cami   başından  beri  diyaloga  büyük  önem  atfetmiştir   çünkü  kurucuları  diyalog erbabıdırlar  dedi.. Dr.  Şeyh Attar  konuşmasının devamında bu  caminin   imamlığını  ve  merkezin  başkanlığını  üstlenen  kimselerin  mantık, felsefe ve diyalog  ehl-i olan ve    batıyı  tanıyan  kimslere  arasından  seçildiklerini ve  elli  sene  içerisinde  mantık ve  itidal  ile   bu  merkezi  idare ettiklerini ve  imamların sürekli  olarak  barış,  dostluk diyalog, tolerans ve  itidal  munadileri  olduğunu  ve  bunun  örneğini  ise sizler  bu  görekemli  kutlama  merasiminde  muşahede  etmektesiniz  dedi.

 

Bu  Kutlama  Sempozymunun  son  konuşmacısı  ise  Hamburg  İslam Merkezi  Başkanı Ayetullah  Ramazani  idi. Ayetullah  Ramazani   bu  kutlama  merasimine  katılan  kalabalık   kitleye ve  Almanyanın  dört  bir  yanından  gelen  ilmi ve akademik  şahsiyetlere ve  dini  temsilcilere ilgi ve  katılımlarından  dolayı  takdir  ve teşekkürlerin  bildirip  şöyle  dedi. Bu  merkezin geçen  elli senelik  süre  /media/gross/image/album/album-2012/50-salgarde-masjed/IMG-6448.jpgiçerisinde  sergilemiş  olduğu  en  önemli  özelliklerden  birisi, bunun  sürekli  olarak  yüksek  dini  merciliğe  muntesip kalmış olması ve  mercilerin  klavuzluğu  ve  tavsiyeleri  ışığında  faaliyet  göstermiş  olmasıdır.  Bu  Camii  sürekli  olarak  her  türlü  aşırılık ve  gevşeklikten ifrat ve  tefritten  uzak  durmuş, akıl, maneviyat, güvenlik ve  telaransa  dayanan  mutedil  İslamı  tebliğ  etmiştir.  Şianın Yükesk  Dini Merciliği, bu  caminin  kurulduğu  ilk  günden  bu  güne   kadar,   kuruluş  hedefine  matuf  olarak  faaliyet  göstermesinde  çok  önemli  rol  ifa etmiştir.

 Bu  cami  Ayetullah  Brucerdinin  yardımı  ve  desteğiyle  kurulmuş ve  sürekli olarak  diğer  mercilerin desteği ve  himayesini  görmüştür. Bu merkezin  asıl amacı halkın dindarlığını  korumak,  sorularına  cevap  vermek, dini  talim  ve  terbiyelerine  katkı sağlamak ve   şüphelerini  bertaraf etmektir. Bu  merkez sürekli  olarak  itidale çağırmış, akılcılk, maneviyat.  Hürriyet, adalet ve  özgürlük  asıl  parametreleri  olan  bir  islamı  tebliğ  etmiş ve  mudafisi  olmuştur ve  bu  özelliğinden  dolayı  bu  merkez hem islamın ve  hem de  diğer  dinlerin  dini ve  akademik  merkezleri  arasında  çok  özel  bir  yer  ve  konuma  haiz  olagelmiştir. Bu /media/gross/image/album/album-2012/50-salgarde-masjed/IMG-6575.jpg merkez  diyaloğa  konukluk  yapan  ilk  mekandır  ve  halıhazırda  da  her  yıl  dinler  ve  mezhepler  arası  konferanslara  ev  sahipliği  yapmaktadır. Bu  merkezin  üzerinde  önemle  durduğu  stratejik  hususlardan  biri  şudur. Bütün  semavi  dinlere,  kitaplarına ve  peygamberlere  saygı  göstermek  gerek. Bir  peygambere  saygısızlık  bütün  peygamberlere  saygısızlıktır. Fikir  ve  düşünce  özgürlüğü  adına  başkalarının dinine ve  mukaddesatına  hakaret etmemek gerek. Şaka, fıkır ve  düşünce  özgürlüğü ile  semavi  kitaplara ve  peygamberle  saygısızlığı  birbirinden  ayırt etmek ve sınırlarını  belirlemek gerek.

İmam  Ali  Camisinin   farklı  halk  kitlelerinin  katılmasıyla  düzenlenen  ellinci kuruluş  yıl dönümü  kutlamaları, üç  semavi  dini  temsilen  üç  alimin caminin  ortasında  barış, kardeşlik dünya  ve  ahiret saadeti için  yapmış  oldukları  ve  halk  tarafından  ilgiyle  izlenen  ortak  dua  merasimiyle  son  bulmuş  oldu.
Fotoalbum